Období dospívání - puberta

Puberta neboli období dospívání je časem proměn. Protože každý tímto obdobím života mezi dětstvím a dospělostí prochází, je dobré a užitečné vědět, co všechno se během dospívání odehrává.

Následující stránky přinášejí informace o pohlavním dospívání v širokých souvislostech, počínaje tělesnými změnami, k nimž v tomto období života dochází, až po mezilidské vztahy, do nichž dospívající člověk vstupuje, či rizika, jimž může být vystaven.

Tyto stránky jsou určeny pro chlapce i pro dívky.