Co se děje s chlapci?


Úplně první změnou, kterou na sobě chlapci na počátku puberty pociťují, je zvětšování varlat. Od narození až do věku 10 až 12 let mají varlata stále stejnou velikost. Pak ale začínají nápadně růst. Jenom během prvního roku puberty se jejich velikost zdvojnásobí. A v dalších letech růst varlat pokračuje.
Postupné zvětšování objemu varlat během puberty
Měření objemu varlat se provádí pomocí tzv. orchidometru, což je sada dvanácti dřevěných modelů varlat o objemu od 1 do 25 mililitrů, které jsou navlečené na šňůře.
Tohle vyšetření se ale provádí pouze u chlapců s projevy opožděné či předčasné puberty. Na běžných prohlídkách se měření orchidometrem neprovádí, varlata se kontrolují pouze pohmatem.

Obrázek vpravo: měření objemu varlat pomocí orchidometru
Kromě varlat se mění také šourek. Ten se během puberty zvětšuje, takže varlata pak visí trochu níž, než v dětství před pubertou. V kůži na šourku se postupně tvoří více kožního barviva, a proto je na konci puberty o něco tmavší, než okolní části těla.
U většiny mužů a chlapců nejsou obě varlata stejně vysoko. Levé varle většinou visí níž než pravé, ale může to být i naopak. Varlata visí tímhle způsobem kvůli tomu, aby nepřekážela při chůzi.


I když to na první pohled nemusí být patrné, většina chlapců má pravé varle trochu větší než levé. Tenhle rozdíl je většinou tak malý, že při běžném pohledu ani není vidět. Za normální se však považuje i výraznější rozdíl v objemu varlat, a to až do 20%.
Uložení varlat v šourku, tedy mimo břišní dutinu, má také svůj význam. Pro svůj zdravý vývoj a správné fungování totiž varlata potřebují o pár stupňů nižší teplotu, než je běžná tělesná teplota. Zatímco normální tělesná teplota se pohybuje mezi 36 - 37 °C, varlata pro své správné fungování potřebují přibližně 34 °C. Kdyby byla varlata umístěna uvnitř těla (jako jsou třeba játra nebo ledviny), bylo by jim tam moc horko.
Šourek pomáhá udržovat stálou teplotu varlat ještě jinak. Když je chlapci zima nebo plave ve studené vodě, šourek se svraští, a tím přitiskne varlata blíž k tělu, aby se ohřála (jako na obrázku vlevo). Když má chlapec horečku nebo se třeba koupe v moc horké vodě, šourek se naopak uvolní a protáhne dolů, takže varlata visí dál od břišní dutiny, aby se mohla ochladit (jako na obrázku vpravo). Když se teplota varlat upraví, šourek se vrátí do svého normálního stavu.

Ve varlatech se tvoří mužský pohlavní hormon, testosteron, což je chemická látka důležitá k tomu, aby chlapec získal mužné rysy. Proto se na začátku puberty nejprve musí zvětšit varlata, aby mohla produkovat dostatek testosteronu potřebného pro všechny další změny.
Přibližně za jeden rok od začátku puberty se začne zvětšovat také penis. Nejprve do délky, později i do šířky.
Okolo kořene penisu se objevují první chloupky. Jsou o něco tmavší a silnější, než chloupky na jiných místech těla. Začínají růst buď jako proužek okolo kořene penisu, nebo jak dva chomáčky po stranách, které se k sobě postupně přibližují, až vytvoří nad penisem souvislý proužek.
Nejprve jsou tyto chloupky rovné nebo mírně zvlněné, u starších chlapců kudrnaté. Pubické ochlupení (tj. chlupy okolo pohlavních orgánů) je zpočátku řídké, ale postupem času houstne a také se rozšiřuje jeho rozsah.

Obrázek vlevo: Dospívající chlapci pečlivě sledují změny, k nimž na jejich těle dochází
O něco později začínají růst chloupky také v podpaždí. Odborný název pro chlupy v podpaží je axilární ochlupení.
Pod nosem se objevují první vousy, i když zpočátku jsou mnohem tenčí a světlejší než v dospělosti.

Další změny se týkají mohutnosti svalů, šířky ramen a vůbec celkového tvaru postavy. Tělo postupně ztrácí své dětské proporce a dostává typické mužské tvary. Chlapcům se také mění hrtan a hlasivky, takže jejich hlas se stává hrubším a hlubším. Změna hlasu z dětského na mužský se nazývá mutace.

Hlasová mutace může nastoupit kdykoliv ve věku 12 až 18 let, přičemž trvá šest měsíců až dva roky, než se chlapcův hlas "usadí". V tomto období může hlas "přeskakovat", tedy náhle měnit svoji výšku. To je však během mutace naprosto normální projev.
U některých chlapců nastupuje tělesné dospívání dříve a u jiných později. Ani rychlost růstu a vývoje není u všech stejná. Chlapecká puberta začíná zvětšováním varlat. To se může objevit kdykoliv mezi desátým a třináctým rokem věku. Pohlavní dospívání trvá několik let a na jeho konci, nejčastěji ve věku osmnácti let, chlapci dosahují úplné pohlavní zralosti.


Také jednotlivé tělesné změny se mohou objevit i dříve nebo později, než je obvyklé. Každý chlapec se vyvíjí svým vlastním tempem, navíc každý má trochu jiné vrozené předpoklady a odlišnou genetickou výbavu. Kvůli srovnání s "vyvinutějšími" vrstevníky by se proto neměl nikdo trápit.

Pouze pokud se první tělesné změny objeví u chlapce už v devíti letech nebo dříve, říká se, že má předčasnou pubertu. A naopak, když se neobjeví ani po dosažení věku čtrnácti let, pak má chlapec opožděnou pubertu. Ale obě tyto poruchy vývoje se objevují vzácně.
Bez ohledu na to, kdy chlapec začne dospívat a jak rychle se vyvíjí, během své puberty postupně prochází všemi stupni tělesného vývoje. Mezi dosažením jednotlivých stupňů může uplynout různá doba. Anglický lékař James Tanner kdysi sestavil následující stupnici vývoje pohlavních orgánů.
Tannerova stupnice vývoje pohlavních orgánů u chlapců
1. stupeň


Před začátkem puberty vypadají vnější pohlavní orgány chlapce skoro stejně, jako když se narodil.

2. stupeň

Nejprve se začnou zvětšovat varlata a s nimi i šourek. Varlata klesnou trochu níž a kůže na šourku se stává jemnější. Velikost penisu se zatím nemění.

3. stupeň


Pokračuje zvětšování varlat a šourku. Kromě nich už se zvětšuje i penis. U většiny chlapců se v tomto období objevují první chlupy, které jsou buď zcela rovné, nebo jen mírně zvlněné.

4. stupeň

Zvětšuje se hlavně penis, ale pokračuje i růst šourku a varlat. Chlupy už jsou hustější a většinou kudrnaté. Kůže na šourku je o něco tmavší, než na jiných místech těla.

5. stupeň

Penis, šourek i varlata už mají stejnou velikost a tvar, jako u dospělého muže. Také vývoj ochlupení je dokončen.
U dospělého muže ochlupení vybíhá úzkým proužkem směrem nahoru.

Kromě pohlavních orgánů se samozřejmě vyvíjí i další části těla. Pokračuje růst do výšky, dochází ke změnám postavy (jako je například rozšiřování ramen, zvyšování podílu dolních končetin na celkové tělesné výšce), začíná růst ochlupení i na jiných místech, než nad pohlavními orgány, například v podpaží nebo na hrudníku.
Tyto další změny se však už mohou objevovat v různém pořadí a jejich dosažení může trvat různě dlouho. V pubertě totiž často dochází k různým nerovnoměrnostem (disproporcím).

Tak například někteří chlapci v určitém věku mají stále ještě "dětskou" postavu a tělesnou výšku, ale přitom pohlavní orgány a jejich ochlupení mohou mít vyvinutější, než většina jejich vrstevníků. Anebo naopak, u některých vysokých chlapců se širokými rameny a vyvinutým svalstvem mohou být pohlavní orgány stejné nebo jen o něco málo vyvinutější, než u jejich o pár let mladších kamarádů.

Kvůli pomalejšímu tempu vývoje se však není třeba trápit. Puberta není závod, ve kterém jde o to, kdo dříve dorazí do cíle. Navíc většina výrazných rozdílů se do konce období dospívání obvykle vyrovná.