Co se děje s dívkami?


U dívek začíná puberta neboli období dospívání nejčastěji ve věku devět až deset let, tedy přibližně o jeden rok dříve, než u chlapců. Na počátku puberty začne dívčino tělo vytvářet větší množství ženských pohlavních hormonů zvaných estrogeny. Díky působení těchto hormonů se u dívky objevují první tělesné změny.
Na počátku puberty se u dívek zvyšuje množství tělesného tuku v oblasti boků a hýždí. Začínají se také vyvíjet prsa. Dívčí tělo postupně získává ženské tvary.


K nejvýznamnějším změnám u dospívajících dívek však dochází uvnitř těla, protože ve vaječnících začínají dozrávat vajíčka a později se dostavuje první menstruace (neboli menarché), která je doprovázená menstruačním krvácením. Podrobnější informace najdeš na stránce Menstruace.


Všechny změny, k nimž na těle dívky dochází během dospívání, mohou u jednotlivých dívek probíhat různým tempem. Někdy se dívka trápí kvůli tomu, že se jí ještě nezačala zvětšovat prsa, zatímco jejím spolužačkám již ano, nebo je znepokojena tím, že se u ní ještě nedostavila první menstruace. Jindy jí její tělesný vývoj naopak připadá příliš rychlý. Konkrétní věk jednotlivých tělesných změn je však individuální a závisí například na dědičných předpokladech, které jsou u každé lidské bytosti trochu jiné.

U dívek může puberta začít kdykoliv mezi devátým a dvanáctým rokem věku. O tzv. opožděnou pubertu se jedná pouze v případě, že by se u dívky ani po dovršení věku třinácti let neobjevily první známky tělesného dospívání, například zvětšení prsních bradavek nebo růst ochlupení okolo pohlavních orgánů. Naopak předčasná puberta spočívá v tom, že k rozvoji zmíněných tělesných znaků dojde u dívky před dosažením věku osmi let.

Dospívající lidé často porovnávají svůj vzhled a dosažený stupeň tělesného vývoje se svými vrstevníky. Avšak puberta není závod a je naprosto normální, že tempo tělesného vývoje není u všech dospívajících stejné.
V období dospívání věnuje většina dívek (ale i chlapců) více pozornosti svému vzhledu. Dospívající lidé mnohdy posuzují svůj zevnějšek příliš kriticky a hledají na sobě spíše různé chyby a nedostatky než přednosti. 
Důležité však je, aby dospívající člověk dovedl najít kladný vztah k vlastnímu tělu, i když nemusí být podle jeho názoru "naprosto perfektní". Nikdo přece není povinen vypadat jako herec nebo herečka z amerického televizního seriálu pro mládež. Každý člověk může být svým způsobem hezký a pohledný, pokud pečuje o svůj zevnějšek, chodí čistě oblečený a upravený.
Růst a vývoj prsů

Jednou z prvních viditelných změn na těle dospívající dívky bývá zahájení vývoje prsů. Zpočátku probíhá nenápadně, jen jako zpevnění jedné či obou prsních bradavek. Nejčastěji mezi desátým a jedenáctým rokem se prsa vyvinou do tzv. stádia poupěte. To znamená, že dívčin hrudník je sice stále ještě plochý jako u chlapců, ale její prsní bradavky se již zvětšily a mají výraznější tvar.
Přibližně po jednom roce se pod zvětšenými bradavkami začíná ukládat více tělesného tuku, díky čemuž začínají prsa vystupovat nad obrys hrudníku. Kromě prsních bradavek se zvětšují také prsní dvorce, což jsou tmavší kroužky okolo bradavek. Uvnitř prsů (pod prsními dvorci) se začínají vyvíjet mléčné žlázy.
Během puberty mají prsa zahrocený tvar, teprve v jejím závěru se více zaoblují. K tomu dochází nejčastěji mezi patnáctým a šestnáctým rokem věku.

Obrázek vlevo: Dospívající dívky pečlivě sledují změny, k nimž na jejich těle dochází

Vývojem tělesných znaků v období dospívání se kdysi zabýval anglický lékař James Tanner, který sestavil dodnes používanou stupnici pro jednotlivá vývojová stádia prsů i pohlavních orgánů.

Vývoj prsů v období dospívání


1. Před pubertou vypadá hrudník u dívek přibližně stejně, jako u chlapců.


2. Na počátku puberty se začnou zvětšovat nejprve prsní bradavky, ale hrudník je stále ještě plochý.


3. Pod prsními bradavkami se postupně usazuje více tuku. Prsa mají nejprve zahrocený tvar.


4. Prsa se postupně zaoblují, takže na konci puberty už mají dospělý tvar.

Tannerova stupnice vývoje prsů má sice celkem pět stupňů, ale rozdíl mezi čtvrtým a pátým stupněm spočívá kromě dalšího zvětšení prsů již jen v tom, že ve čtvrtém stupni je kromě prsní bradavky výrazně vystouplý i prsní dvorec, zatímco v nejvyšším, pátém stupni, dochází opět k poklesu prsního dvorce na úroveň základního obrysu prsu. Tento rozdíl je však patrný spíše při pohledu ze strany než zepředu (viz obrázek vpravo).
Pubické ochlupení a jeho vývoj


Další tělesnou změnou na počátku puberty je zahájení růstu pubického ochlupení, tedy chloupků okolo pohlavních orgánů. Ostatně jistě není náhodou, že slova "puberta" a "pubický" mají stejný slovní základ (obě pochází z latinského slova "pubes", které označuje ochlupení okolo pohlavních orgánů).
Jakýsi protiklad představuje české slovo "holka", které původně označovalo pouze dívku před pubertou (tedy takovou, která dosud nemá ochlupení, neboli je "holá"), nikoli dívku dospívající.

První chloupky se během puberty objevují v okolí velkých stydkých pysků. V dalších letech ochlupení houstne a rozšiřuje se. Na rozdíl od chlapců, kterým v závěru puberty a v dospělosti vybíhá úzký proužek chloupků nahoru směrem k pupíku, je ochlupení u dospívajících dívek i dospělých žen vodorovně ohraničené a na spodní část břicha se většinou nerozšiřuje (označuje se proto jako "pubické ochlupení ženského typu").


V dětství před pubertou jsou pohlavní orgány hladké a bez ochlupení.


Na počátku puberty vyrůstají chloupky v okolí stydké štěrbiny, které jsou postupně silnější, hustější a rozšiřují se do stran.


V závěru puberty vypadá pubické ochlupení již v podstatě stejně, jako u dospělé ženy.
Má trojúhelníkový tvar s vodorovným horním ohraničením.

Vývoj vnějších pohlavních orgánů

Změnami tvaru a velikosti procházejí během puberty také vnější pohlavní orgány dívky, které se souhrnně označují jako vulva.
1. V dětství před pubertou jsou vnější pohlavní orgány dosud malé a bez ochlupení, poševní vchod je uzavřený a zakrývá jej hymen (neboli tzv. "panenská blána") s drobným kruhovým či oválným otvorem.

2. Během puberty se již začíná vyvíjet pubické ochlupení a pohlavní orgány se zvětšují. Dochází ke zvětšení a výraznější modelaci stydkých pysků. Vyvýšenina v horní části vulvy (tzv. "Venušin pahorek") se rozšiřuje do stran.

3. V dospělosti je pubické ochlupení hustější a pokrývá již rozsáhlejší oblast, vnější pohlavní orgány jsou výrazně rozvinuté, poševní vchod je otevřený a lemují jej pozůstatky hymenu v podobě drobných výběžků (tzv. carunculae hymenales).
Více informací o ženských vnějších pohlavních orgánech najdeš na stránce Jak to mají dívky.
Vývoj postavy


Během puberty dochází rovněž k celkovému vývoji postavy a proměně tělesných proporcí. Výrazně se zvyšuje podíl dolních končetin na celkové tělesné výšce, takže nohy jsou ve srovnání s trupem delší, než tomu bylo před pubertou.
U dívek dochází pod vlivem hormonálních změn také ke zvýšenému ukládání tělesného tuku v oblasti prsou, hýždí a boků, které je součástí příprav těla na budoucí mateřství. Zatímco před pubertou mají dívky a chlapci téměř stejné tělesné proporce, během dospívání získává dívčí postava charakteristické ženské tvary.