Holení


Holení vousů patří k běžné úpravě zevnějšku mladého muže, i když se najdou i takoví mladí muži, kteří si pěstují knír nebo dokonce plnovous.
Pro ty ostatní se vyrábí celá řada prostředků na holení - strojků, pěn, gelů a podobně. 
Někteří dospívající chlapci či mladí muži si však s jejich výběrem a hlavně používáním nevědí rady. Za starých časů bylo obvyklé, že do tajů holení zasvěcoval otec syna, avšak v dnešní době se stává, že otcové nemají na takové věci čas, případně se syn stydí požádat otce o radu.

Kromě vousů si někteří lidé holí i ochlupení na různých částech těla.
Kdy se začít holit?


Pokud se chlapec rozhodne, že už se bude holit, měl by zvážit, zda už má co holit. Někteří zkoušejí holení "nanečisto", i když jim ještě žádné vousy nerostou, a to pak většinou končívá nepříjemným poraněním pokožky v obličeji, protože se často stává, že po hladké, bezvousé pokožce holicí strojek nešťastným způsobem "sklouzne". Proto je lepší počkat, až když už chlapci opravdu nějaké vousy rostou.


To, kdy a jak moc začnou růst vousy, je dáno nejen věkem, ale i dědičnými předpoklady (někteří muži jsou i v dospělosti vousatí více, jiní méně) a také úrovní hormonální hladiny v těle. Růst vousů, stejně jako i rozvoj dalších tzv. druhotných (neboli sekundárních) pohlavních znaků, je u chlapců dán působením mužského pohlavního hormonu testosteronu.


První chmýří (tak se nazývají krátké a tenké vousky, které rostou dospívajícím chlapcům) se objeví obvykle ve věku okolo čtrnácti let. Může to ale být i o něco dříve či naopak později. Každý člověk se totiž vyvíjí svým vlastním tempem. Nejprve začínají růst vousky pod nosem, a to většinou jako dva od sebe oddělené, šikmé proužky. První chmýří roste většinou pomalu, a i když se nějakou dobu neholí, tak se výrazně nerozšiřuje a zůstává přibližně stejné. Teprve po prvním oholení začnou vousy růst delší a časem i hustější. Někomu ale takové chmýří vydrží ještě i po několika oholeních.
Jaký způsob holení si vybrat?


Při výběru způsobu holení máme na výběr v podstatě ze dvou základních typů holicích strojků. Prvním typem je ruční holicí strojek, který je opatřen holicí hlavicí se žiletkami. Hlavice strojku se dají vyměňovat.

Některé takové strojky mají v hlavici jen jednu nebo dvě žiletky, ty jsou obvykle určeny na jednorázové použití (například na cestách). Většina strojků má v hlavici alespoň tři nad sebou umístěné žiletky (neboli břity), některé i více.
Mokré holení


Ruční holicí strojek se používá na tzv. "mokré holení". To je holení s pomocí pěny nebo gelu. Někteří chlapci zkoušejí používat ruční strojek bez pěny, "nasucho", ale tím si jen dráždí pokožku a zvyšují riziko poranění při holení. Pěna nebo gel je tedy při holení ručním strojkem nezbytností. Většinou platí, že strojek a pěna (či gel) by měly být jedné značky, protože výrobci pánských holících potřeb vyvíjejí pěny a gely tak, aby se co nejlépe hodily k těm strojkům, které sami vyrábějí.
Postup při "mokrém holení" je následující. Nejprve je vhodné si opláchnout obličej vodou. Alespoň tu část obličeje, která se holí. Poté si naneseme na 2 - 3 prsty přiměřené množství holící pěny nebo gelu. Pěnu či gel je třeba po obličeji důkladně rozetřít. Gel se roztírá tak, že se přímo na tváři sám "napění", takže změní barvu z obvyklé modré na bílou. S pěnou je práce jednodušší, tu stačí rovnoměrně rozprostřít po místech, kde rostou vousy a kde se chceme holit.
Teprve po nanesení pěny nebo gelu přijde na řadu samotný strojek. Předtím, než jej vezměme do ruky, si ruce opláchneme od zbytku pěny či gelu, aby v nich strojek neklouzal.
Holení provádíme jednotlivými tahy strojkem po obličeji. Nemusíme na strojek příliš tlačit, žiletky jsou u nové hlavice většinou dost ostré na to, aby spolehlivě oholily většinu vousů. Případné "opravy" provedeme na konci holení. Také je dobré po každém tahu opláchnout hlavici strojku pod tekoucí vodou. Tím se zabrání ucpávání prostoru mezi jednotlivými břity (žiletkami), které by vedlo k méně důkladnému oholení.
Pokud už si chlapec holí celou spodní část obličeje, doporučuje se začít na tvářích, pokračovat pod nosem a nakonec oholit bradu. Na bradě jsou totiž vousy tvrdší, než třeba na tvářích, takže zatímco si holíme tváře a knír, tak vousy na bradě díky delšímu působení pěny poněkud změknou.
Po oholení si ještě zkontrolujeme případná "vynechaná místa", a pak důkladně opláchneme všechny zbytky pěny či gelu. Někteří muži používají různé přípravky po holení, ale většina z nich není příliš vhodná na jemnou chlapeckou pleť. Nelze proto příliš doporučit různé "kolínské vody", které štípou a dráždí pokožku, ani různé vody či gely po holení, které rovněž mohou vyvolat podráždění. Lepší je osušit si obličej měkkým ručníkem a případně po vyschnutí pokožky nanést nějaký pleťový krém. Pokud ale při holení došlo k oděrkám nebo dokonce k pořezání, pak raději nepoužíváme ani ten.


Při prvním holení je riziko poranění nejvyšší, protože chlapec nemá s holením ještě žádné zkušenosti. Obzvlášť nepříjemné může být poranění rtů, u nichž je velmi obtížné zastavit krvácení. Je tedy zapotřebí určitá opatrnost, případně při prvním holení "nedotahovat" hlavici strojku až těsně k hornímu rtu. Chlapci, kteří se teprve začínají holit, by měli strojek vyzkoušet nejprve na nějakém "bezpečnějším" místě, například na tvářích.
Suché holení


Další typ holicího strojku je strojek elektrický. S elektrickým holicím strojkem se provádí tzv. "suché holení", tedy holení bez pěny či gelu (ačkoliv v poslední době přibývají i speciální elektrické holicí strojky pro suché i mokré holení). Výhodou elektrického strojku je poněkud vyšší bezpečnost holení, avšak elektrické strojky mají i nevýhody. Kromě vyšší pořizovací ceny je to i méně důkladné oholení, a to zejména u mladých chlapců, kteří mají ještě tenké, měkké vousky, po nichž elektrický strojek často "sklouzává", aniž by je důkladně oholil.
Také elektrický strojek má hlavici. Ta může mít různé tvary - buď je rovná se dvěma až třemi řadami planžet, nebo je rozdělena na tři kruhové části uspořádané do trojúhelníku.

Takovéto uspořádání hlavic má zajistit dokonalejší přizpůsobení se hlavice strojku tvaru a konturám (tj. obrysům) obličeje, avšak opět to platí spíše pro dospělé muže, protože elektrické holicí strojky jsou zpravidla navrhovány pro dospělé uživatele.
V podstatě záleží na každém chlapci či muži, jakému způsobu holení dá přednost, zda suchému či mokrému. Nicméně u mladých chlapců bývá mokré holení účinnější, byť poněkud náročnější na provedení.
Holení ochlupení


Čím dál více mladých lidí si v dnešní době holí také různé jiné části těla, například ochlupení v podpaží nebo v okolí pohlavních orgánů. Holení podpaží je tradičně považováno spíše dívčí záležitost, nicméně si jej provádějí i mnozí chlapci, zejména takoví, kteří se více zabývají nějakým sportem, takže potřebují omezit zápach v podpaží při zvýšeném pocení.


Je pravdou, že pot dospívajícího člověka, který si podpaží holí, obsahuje přibližně stejné množství pachu, jako kdyby se neholil, ale rozdíl je v tom, že v oholeném podpaží pot nezasychá na povrchu chlupů. A právě rozklad zaschlého potu na povrchu chloupků je jedna z příčin výraznějšího zápachu v podpaží. Holením tedy lze pach v podpaží výrazně omezit.
Někteří dospívající lidé si holí také chlupy okolo pohlavních orgánů. Pro mnoho chlapců i dívek v pubertě jsou chlupy symbolem dosažení určitého stupně tělesné zralosti, a proto jsou rádi, že jim rostou. Jiným ale z nějakého důvodu vadí nebo překážejí, a tak si je chtějí oholit.

Při holení pubického ochlupení (tak se nazývá ochlupení nad pohlavními orgány) je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Protože chloupky dorůstají délky několika centimetrů, je vhodné si je před prvním oholením nejprve zkrátit nůžkami na 0,5 - 1 cm. Delší chlupy by totiž ucpaly hlavici strojku. Stejně jako u holení vousů, i při holení ochlupení "namokro" se používá holící pěna nebo gel.

Nejlepší doba pro holení je hned po koupání, protože pokožka je vláčná a chlupy měkčí než před koupáním.
Na co by si měli dávat pozor chlapci


Při holení chloupků na podbřišku (nad penisem) je dobré položit si volnou ruku dlaní k sobě na horní stranu penisu (jako na obrázku vpravo), čímž se tento nejen chrání před poraněním, ale navíc dojde k napnutí kůže na podbřišku, což usnadňuje holení. Napnutá kůže se holí snáze, než kůže volná, a navíc se snižuje riziko pořezání. Tahy strojkem se provádí od kořene penisu směrem nahoru (případně i šikmo do stran, pokud se ochlupení rozšiřuje i do slabin).
Oholení hladkých a rovných míst nad penisem je ještě celkem snadné. Horší je, když si chlapec chce holit i šourek. Kůže na šourku je volná a obsahuje velké množství záhybů. Pokud už se chlapec chce na šourku holit, musí tak činit postupně, po částech. Příslušné místo si musí vždy dobře natáhnout, k čemuž používá volnou ruku. Pokud by totiž přejížděl strojkem po uvolněné a povislé kůži, bylo by riziko poranění velmi vysoké. Proto je dobré si opravdu důkladně promyslet, zda je oholení tohoto velmi citlivého místa opravdu nutné.

Na co by si měly dávat pozor dívky

Pokud se dívka rozhodne, že si chce holit pubické ochlupení, měla by brát ohled na to, že pohlavní orgány jsou pro holení poněkud obtížně přístupné. Proto je nutné najít si takovou tělesnou polohu, v níž bude tato část těla pokud možno co nejpřístupnější. Vyhovovat může být například "poloha žáby", v níž dívka sedí s pokrčenýma a rozevřenýma nohama tak, že obě chodidla k sobě přiléhají. Oproti poloze v podřepu má tu výhodu, že dolní končetiny mohou být dále od sebe, a tím se rozšiřuje prostor pro obě ruce. To je důležité, protože zatímco jedna ruka drží holicí strojek, pomocí druhé, volné ruky lze při holení udržovat pokožku napnutou. Část těla, která se právě holí, by totiž měla být dostatečně napnutá, jinak hrozí vyšší riziko poranění.
Péče o oholenou pokožku

V žádném případě nepoužívej na oholené pohlavní orgány "kolínskou vodu" ani gel po holení. Vzhledem k citlivosti těchto míst, a také vzhledem k tomu, že kůže na pohlavních orgánech má většinou rozevřené póry, by nanesení takovéhoto kosmetického přípravku vedlo k velmi silnému štípání a pálení (totéž platí i pro deodoranty, jejichž používání na pohlavní orgány je rovněž velmi nevhodné).
Na oholené pokožce se mohou brzy objevit drobné červené pupínky. Jsou to drobné zánětlivé reakce v místech, kde dochází k zarůstání dorůstajících chloupků pod svrchní vrstvu pokožky. Zarůstání dorůstajících chloupků a tím i tvorbě červených pupínků lze zabránit pravidelným zvlhčováním oholených míst pomocí hydratačního pleťového krému pro citlivou pleť nebo panthenolové masti. Krém nebo mast se na oholenou část těla nanáší nejprve hodinu po oholení a poté jednou až dvakrát denně po dobu dvou až tří dnů.
Epilace
Kromě ručního holícího strojku a pěny na holení lze na pubické ochlupení použít speciální elektrické strojky, které se nazývají epilátory. Jejich výhodou je, že jsou přímo určeny právě pro holení chlupů, takže při jejich použití není podráždění pokožky tak velké, jako při použití klasického holícího strojku.

Epilátory se sice většinou vyrábí v růžovém či fialovém barevném provedení, protože jsou původně určeny pro ženy a dívky, ale používat je samozřejmě mohou i chlapci.
Pokud jde o holení či jinou úpravu tělesného ochlupení, vždy záleží na tom, čemu kdo dává přednost. Zatímco někteří lidé se pravidelně holí, jiní si nechávají ochlupení volně růst. Jakousi "střední cestu" představuje zastřihávání chlupů nůžkami nebo speciálním elektrickým zastřihovačem (trimmerem).