Jak si najít chlapce


Během dospívání se dívce může stát, že ji zaujme některý z chlapců v jejím okolí. Někdy se do takového chlapce dokonce zamiluje. Jindy si dívka nejprve vysní obraz ideálního chlapce, kterého pak ve svém okolí hledá.

Navazování vztahů mezi dospívajícími lidmi však někdy může být obtížné a komplikované, protože svět chlapců a svět dívek se od sebe liší. Někteří chlapci se nejen v dětství, ale i v dospívání zajímají spíše o své koníčky a záliby než o dívky.

Pro dívku, která má o takového chlapce zájem nebo se do něj dokonce zamiluje, pak může být nesnadné zaujmout ho víc, než třeba fotbal nebo kamarádi.
Od dívky se očekává, že se při navazování vztahů bude chovat zodpovědně, a že se nesblíží s každým chlapcem, zejména pak s takovým, který to s ní nemyslí upřímně a chce ji jen využít. Na rozdíl od dávné minulosti již dnes neplatí, že by dívka měla jen potichu čekat, až ji nějaký chlapec sám osloví. Naopak to bývá spíše dívka, kdo podnikne první kroky ke vzájemnému sblížení. Při výběru vhodného chlapce je však třeba postupovat zvolna, aby dívka neudělala unáhlené rozhodnutí, kterého by později mohla litovat.
Určitá opatrnost při navazování vztahů je dána i tím, že pro dívku může mít takový důvěrnější vztah závažnější následky, než pro chlapce.

Na druhou stranu by ses chlapců neměla bát, protože nakonec to jsou lidé jako všichni ostatní a mají své silné i slabé stránky. Jen je třeba počítat s tím, že skutečnost se nakonec může mírně rozcházet s vysněným ideálem.
Pokud máš o nějakého chlapce zájem a chtěla by ses s ním sblížit, může ti pomoci několik následujících rad a doporučení.
  • Snaž se chlapce trochu lépe poznat, než s ním začneš chodit. I když se ti chlapec líbí nebo tě na něm něco přitahuje, ještě to nemusí znamenat, že pro tebe bude dobrý. Nesuď ho jen podle vzhledu či prvního dojmu.
  • Každý člověk má své přednosti, ale i nedostatky. Tvůj chlapec nemusí (a zřejmě ani nemůže být) perfektní, avšak neměl by mít takové vlastnosti, které jsou pro tebe nepřijatelné (například být hrubý, násilný, pít alkohol a podobně). Nejde o to, aby mezi vámi nebyly žádné rozdíly či odlišnosti, ale o to, abyste tyto rozdíly a odlišnosti dovedli respektovat.
  • Ujisti se, že chlapec už nechodí s nějakou jinou dívkou. Pokud už je zadaný, měla bys to respektovat. Ani tobě samotné by se jistě nelíbilo, kdyby ti někdo "přebral" chlapce, s nímž právě chodíš. Možná máš pocit, že chlapec by byl šťastnější s tebou než s jinou dívkou, to ale závisí na jeho rozhodnutí. Není vyloučeno, že se časem se svojí dívkou rozejde a bude volný, ale ty sama bys tomu neměla napomáhat a zničit jeho vztah.
  • Zkus nenápadně zjistit, co si o chlapci, kterého sis vyhlédla, myslí ostatní. Můžeš se o něm předem leccos dozvědět, když znáš jeho spolužáky nebo kamarády. Samozřejmě, že při konečném rozhodování, zda s ním začneš chodit, by ses měla řídit především svými vlastními názory a city. Navíc je třeba rozlišovat fakta a názory. Někteří lidé mohou být vůči chlapci z nejrůznějších důvodů zaujatí, a proto se jej snaží pomluvit.
  • Když už sis ujasnila, že máš o chlapce zájem, pokus se s ním postupně sblížit a navázat s ním přátelství. Nepospíchej a dej chlapci čas, aby tě také důkladněji poznal. Někdy může trvat delší dobu, než chlapec pozná, že o něj máš zájem. Možná, že ani on sám si není hned zpočátku jistý, co k němu cítíš a co cítí on k tobě. Proto nespoléhej na "lásku na první pohled", která patří spíše do filmů a literatury pro mládež než do skutečného života.
  • Pro některé chlapce je obtížné mluvit s dívkami, protože se stydí nebo mají obavy, že něco pokazí a dívka o ně přestane mít zájem. Svým citlivým přístupem můžeš chlapci pomoci jeho rozpaky překonat. Vaše rozhovory nemusí být hned zpočátku dlouhé. Časem si jistě najdete téma, které vás oba zaujme.
  • Při vzájemném sbližování vám mohou pomoci společné zájmy. Díky nim můžete sdílet své názory, zkušenosti a pocity. Je pochopitelné, že dospívající chlapci mívají poněkud jiné zájmy a záliby, než dospívající dívky. Ale i naprosto odlišné záliby vás nakonec mohou sblížit, protože i díky nim se můžete lépe poznat a navíc ještě rozšířit své obzory o nové poznatky a zkušenosti.
  • Když se s chlapcem důkladněji sblížíš, vytvoří se mezi vámi pouto důvěry. Čím lépe se poznáte, tím bude váš vztah důvěrnější, což někdy vyžaduje delší dobu. Proto není vhodné, aby se dva lidé hned na první schůzce začali vášnivě líbat a podobně. První tělesný kontakt může spočívat třeba jen v lehkém doteku rukou. Dva lidé, kteří spolu chodí, se také mohou držet za ruce.
  • Důvěrnější formou kontaktu je objímání, na které byste však měli mít dostatek soukromí. Opět je třeba počítat s tím, že nejen pro tebe, ale i pro tvého chlapce mohou být takové důvěrné kontakty něčím novým, a že se při jejich navazování může cítit nejistě. Pokud si však dva lidé rozumí a pociťují k sobě vzájemnou náklonnost, jistě se jim podaří tyto počáteční rozpaky překonat.
  • V každém vztahu se dříve či později mohou dostavit konflikty a nesrovnalosti. Pokud se dva lidé navzájem respektují, dovedou drobné i závažnější spory překonat, aniž by jejich vztah narušily nebo zničily. Ale v případě, že mezi tebou a chlapcem nastane naprosto neřešitelný rozpor, bys neměla ustupovat jen proto, abys mu za každou cenu vyhověla.