Masturbace a poluce

08.08.2021

Ahoj, neměl jsem nikdy mokrý sny a to nemastrubuji, všichni mí spolužáci už to měli. A nikdy jsem nemastruboval.

Honza, 14 let

Milý Honzo,

Samovolný výron semene neboli poluce se nemusí nutně dostavovat u všech dospívajících chlapců. Zatímco u některých chlapců dochází k samovolnému výronu semene téměř pravidelně, u jiných se nedostavuje vůbec, bez ohledu na to, zda pravidelně masturbují či nikoliv.
Nezájem o masturbaci je sice u dospívajícího jedince tvého věku poněkud neobvyklý, ale každý člověk se může vyvíjet trochu jiným tempem, a tudíž je možné, že oproti tvým spolužákům a jiným vrstevníkům u tebe dojde k určitým změnám spojeným s tělesným dospíváním až o něco později.
K prvnímu výronu semene neboli k první ejakulaci dochází nejčastěji při masturbaci (podle některých výzkumů více než 80% chlapců dosahuje své první ejakulace právě při masturbaci, zatímco pouze necelých 20% při jiných příležitostech, ať již se jedná o samovolný výron semene nebo párové sexuální aktivity). Za normální věkové rozmezí první ejakulace se v současné době považuje 11 až 15 let věku. První poluce se však může dostavit třeba i několik let od první ejakulace.
Kvůli tomu, že se u tebe poluce dosud nedostavila, se tudíž nemusíš nijak znepokojovat.