Masturbace se zanořeným penisem

30.07.2021

Dá se nějak masturbovat ze zanořeným penisem 2. stupně?

Honza, 13, za měsíc 14 let

Milý Honzo,

Při zanoření 2. stupně vystupuje na povrch těla pouze žalud a předkožka, zatímco topořivá tělesa jsou skryta pod vrstvou tuku. Masturbace se zanořeným penisem 2. stupně se možná trochu liší od masturbace s penisem, jehož topořivá tělesa vystupují na povrch těla, nicméně to rozhodně neznamená, že by se se zanořeným penisem nedalo masturbovat vůbec.
Masturbace je jakékoliv dráždění (stimulace) pohlavních orgánů za účelem dosažení příjemných pocitů. Existují různé způsoby, jak tuto činnost vykonávat. Někteří chlapci při masturbaci používají celou ruku (rozumí se celou sevřenou dlaň), jiným stačí zapojit do masturbace dva až tři prsty. Při výrazně zanořeném penisu by z pochopitelných důvodů připadala v úvahu spíše druhá z možností.
Podstatné je, že eroticky nejcitlivější část penisu, kterou je prstenec na rozhraní vnitřního a vnějšího listu předkožky, se i při zanoření penisu nachází na povrchu těla, a tudíž je volně přístupná ke stimulaci. Příjemných pocitů lze tudíž i se zanořeným penisem dosáhnout vzájemným třením mezi předkožkou a povrchem žaludu (a to bez ohledu na to, zda lze předkožku volně přetáhnout či nikoliv).
Záleží však především na tobě, jaký způsob vykonávání masturbace ti bude vyhovovat. masturbace spočívá mimo jiné i v objevování vlastního těla a vlastních pocitů, a to za tebe nikdo jiný neudělá. Jde tedy především o to, aby sis ty sám našel takový způsob stimulace pohlavních orgánů, který u tebe povede k cíli, tedy k dosažení příjemných pocitů, případně přímo k dosažení orgasmu (vyvrcholení) a ejakulace (výronu semene).