Neshody s lékařkou, budování vztahů

15.06.2021

Dobrý den,
vím, že jsem zaslal již dva dotazy, nechci nijak zatěžovat poradnu a vím, že neslouží jako náhrada zdravotní péče, ale jsem docela v patové situaci. Pochopím, pokud nebudete chtít odpovědět dotazy, protože jsou trošku mimo téma.
1) Moje psychiatrička, se kterou se léčím kratší dobu, mi pořád nabízí homeopatika. Začalo to normálně, dostal jsem antidepresiva, ale na dalších setkání mi je začla čím dál tím víc prosazovat, jak mi to pomůže, atd... Nevadí mi, že se mi snaží pomoct tím, jak je to dle ní nejlepší, ale místo nějaké diskuze je to čím dál tím víc divnější? Když jsem se podíval na recenze psychiatričky, tak to bylo často zmíněné. Vždycky jsem měl homeopatii jako non lege artis, protože jsem se o medicínu vždycky trošku zajímal. Navíc jako pacient si myslím, že bych měl mít možnost vyjádřit se k průběhu léčby. Šel bych k jinému lékaři, ale bohužel jsou momentálně plní.
2) S tím, jak končí izolace lidí, mi čím dál víc připadá, že nevím, kde potkat lidi. Rád bych si konečně našel holku, i když vím, že nejlepší potkání jsou náhodná a že potřebuji toho člověka lépe znát, abych s ním mohl vůbec chodit. Četl jsem si zde články o vztazích, ale přijdu si neradný v tom, že nevím, kde vůbec začít a udělat si dívčí kamarády. Přijdu si starší na kroužky, mladý na seznamky a koncerty a festivaly. Nevíte, jak popohnat trošku štěstí? Samozřejmě mít to pořád v hlavě, že holku nemám, mi nepomůže a nesmím jít po první holce, co se mnou bude mluvit, protože si tak ublížíme, ale když zůstanu doma, tak si nikdy nikoho nenajdu.

Jakub, 15 let

Milý Jakube,

1) Pacient (respektive rodič neplnoletého pacienta) má právo na výběr lékaře, i když je pravdou, že v některých oborech je lékařů-specialistů velmi málo, a tak nemusí být snadné najít si takového lékaře, který by pacientovi plně vyhovoval. Nicméně právě v těchto "nedostatkových" oborech, k nimž patří mimo jiné psychiatrie, sexuologie či gynekologie, je obzvláště důležité, aby pacient lékaři důvěřoval. Možná, že by stálo za to hledat si nového lékaře i ve větší vzdálenosti od bydliště, pokud v tvém okolí žádný lékař nepřijímá nové klienty. Větší vzdálenost je sice spojena s dojížděním, avšak je v zájmu kvalitní a úspěšné léčby, aby mezi pacientem a lékařem panoval určitý soulad.
Pokud jde o homeopatii, mnozí lékaři a vědci vůči ní mají vážné výhrady. Dokonce i Nejvyšší správní soud dospěl v jednom ze svých usnesení k závěru, že "Poskytování homeopatie není poskytováním zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)." Někteří lékaři dosud považují homeopatii za šarlatánství, její poskytování však není zakázáno. Pokud tvoje lékařka patří k zastáncům homeopatie, nelze očekávat, že změní svůj přístup. Snad by tedy bylo přece jen lepší zkusit si najít jiného lékaře, třeba i dále od místa bydliště, případně si zjistit, zda lékaři, kteří mají "momentálně plno", nemají nějaký "rezervační systém", do kterého by ses mohl přihlásit.

2) Je pravdou, že přísná epidemiologická opatření, v jejichž důsledku došlo k omezení fyzického kontaktu mezi lidmi, se neblaze podepsala na mezilidských vztazích. Ještě ani neznáme všechny důsledky, k nimž povede dlouhodobé omezování osobních kontaktů, nicméně již nyní je jasné, že přijatá opatření, jakkoliv je lze zdůvodnit obavami z šíření virové infekce, mají a budou mít v tomto směru negativní dopady.
Někteří lidé sice vychvalují, jak jsme se "díky" epidemiologickým opatřením naučili více využívat prostředky elektronické komunikace, ale využívání těchto prostředků (telefonu, e-mailu, sociálních sítí a podobně) je a vždy zůstane pouhou náhražkou přímého, osobního kontaktu. Bohužel, v uplynulých měsících si lidé odvykli na osobní setkávání, což se jistě negativně podepíše na rozvoji komunikativních a sociálních dovedností, které nelze získávat a udržovat jinak, než v bezprostředním kontaktu s druhými lidmi. Naštěstí již probíhá "uvolňování" přijatých opatření, díky čemuž se možnosti vzájemného setkávání přece jen postupně obnovují.
Existují různé způsoby, jak si najít kamarády, v tvém případě pak hlavně kamarádky. Pokud jde o seznamky, koncerty a festivaly, o nichž se zmiňuješ, je pravdou, že pro navazování vztahů nejsou nejlepší, a to ani v případě, že bys byl o něco starší. Vztahy navázané na podobných akcích totiž většinou nebývají příliš pevné. Pokud dva lidi spojuje pouze zájem o určitý hudební žánr nebo životní styl, není to právě nejsolidnější základ pro budování vztahu. Lidé, kteří navštěvují podobné akce, si většinou chtějí jen užít, nikoli navázat hlubší citový vztah.
Naproti tomu pravidelná zájmová činnost už takový základ představovat může. Na jednu stranu je pochopitelné, že si připadáš moc velký na kroužky, nicméně zájmová činnost není určena jen malým dětem. Například různé turistické oddíly navštěvují i dospívající, dokonce i dospělí. Ve sportu je situace obtížnější, protože oddíly se zpravidla dělí na dívčí a chlapecké, tudíž je méně pravděpodobné, že by sis v nich našel nějakou "známost".
Další možností je dobrovolnická činnost. Jelikož ti už bylo 15 let, mohl bys pracovat jako dobrovolník, byť třeba jen pár hodin týdně. Takový dobrovolník může třeba pomáhat krmit a pečovat o zvířata, přičemž v této oblasti se realizují spíše dívky než chlapci, tudíž je větší pravděpodobnost, že bys nějakou dívku potkal (a navíc by dívka ocenila, že máš rád zvířata a pečuješ o ně). Jako mladistvý bys mohl působit třeba i jako dobrovolník na letním prázdninovém táboře. Opět se jedná o činnost, na kterou se hlásí spíše dívky, a je velmi pravděpodobné, že kromě tebe by na táboře byla minimálně jedna dívka vykonávající tuto činnost (která by navíc viděla, že jsi odpovědný a ochotný věnovat se hlídání dětí, což je vlastnost, kterou by u potenciálního budoucího partnera jistě ocenila).
Samozřejmě, že výše uvedené možnosti slouží jen jako příklady, jak lze rozšířit okruh kamarádů a hlavně kamarádek. Záleží především na tom, co by tebe samotného nejvíce bavilo a k čemu máš alespoň elementární předpoklady (ať už jde o kreativitu, odpovědnost, komunikační schopnosti a podobně). Přemýšlej o tom, jaké jsou tvoje přednosti a silné stránky, a jak bys je mohl využít při nějaké vhodné volnočasové činnosti a při navazování kontaktů s lidmi.
Dívkám ve svém okolí bys však neměl příliš dávat najevo, že máš velký zájem o seznámení, abys nepůsobil jako nějaký "zoufalec", který si chce za každou cenu někoho najít. Podrobnější rady a informace najdeš na stránce Jak si najít dívku.