Přetahování předkožky

15.07.2021

Jde mi stáhnout předkožka, když jí nemám slepenou, a měl bych to zkusit?

Honza, 13, za měsíc 14 let

Milý Honzo,

Zatímco u některých chlapců lze předkožku bez obtíží přetahovat přes žalud, u jiných to může činit obtíže. Příčinou obtíží může být buď konglutinace ("slepení" mezi předkožkou a žaludem), nebo zúžení prstence na rozhraní vnitřního a vnějšího listu předkožky.
Pokud sis dosud předkožku nepřetahoval, měl bys při pokusech o její přetažení postupovat opatrně. Především bys neměl dělat nic, co by ti způsobovalo bolest. Předkožku si můžeš zkoušet jemně posunovat směrem za žalud, jako na obrázku. Pokud by však toto posunování bylo bolestivé, je pravděpodobné, že u tebe dosud přetrvává buď konglutinace, nebo zúžení předkožky, případně obojí.

Veškeré informace o předkožce a jejím přetahování najdeš v publikaci Moje knížka o předkožce, kterou si můžeš prohlédnout zde.