O stránkách


Webové stránky puberta.info navazují na projekt Moje puberta z let 2013 - 2016 a Stránky pro kluky z let 2016 - 2020. Přinášejí informace o pohlavním dospívání, a to v nejširších souvislostech, počínaje tělesnými změnami, k nimž v tomto období života dochází, až po mezilidské vztahy, do nichž dospívající člověk vstupuje, či rizika, jimž může být vystaven.


Jednotlivé příspěvky na těchto stránkách jsou psány s nejvyšší možnou otevřeností, protože každý člověk, tedy i dospívající, má právo na přesné a vědecky ověřené informace v co nejúplnějším rozsahu.

Kontakt na správce stránek

Účelem tohoto kontaktního formuláře není poskytování poradenských služeb.