Samovyšetření varlat


Mezi nejčastější zhoubná onemocnění u dospívajících chlapců a mladých mužů patří rakovina varlat. Nejvíce ohroženou věkovou skupinu představují chlapci a mladí muži ve věku 15 až 25 let.
Vzhledem k tomu, že při včasném odhalení rakoviny varlat je úspěšnost léčby poměrně vysoká (až 95%), měl by se každý mladý chlapec naučit jednoduchou metodu samovyšetření varlat, která mu za jistých okolností může i zachránit život.
Samovyšetření varlat se provádí jednou za měsíc. Nejlepší je provádět samovyšetření ihned po koupání či sprchování, protože po koupání nebo sprchování v teplé vodě je šourek uvolněný a nahmatání případných neobvyklých útvarů na povrchu varlat je snadnější.


Samovyšetření varlat by nemělo trvat déle než 5 minut a nemělo by bolet.
Každé varle se vyšetřuje zvlášť, a to oběma rukama (jako na obrázku vpravo). Ukazováčky a prostředníčky obou rukou se přiloží na spodní stranu varlete, zatímco palce se položí na přední stranu.
Poté je třeba pomocí jemného posunování šourku mezi prsty a palci "ohmatat" povrch varlete, zda na něm není malý hrbolek přibližně o velikosti hrášku, což by mohl být nádor.
Některé chlapce může znepokojit, když si při samovyšetření varlat nahmatají nadvarle, které mylně považují za nádor. Nadvarle je orgán, který se nachází na zadní straně varlete a na jeho horní části, kdežto případný nádor by se spíše objevil vepředu či po straně varlete.
Navíc nadvarle má podlouhlý tvar, kdežto případný nádor by byl kulatý. Kromě toho, nádor by byl výrazně tvrdší a menší než nadvarle.

Na obrázku vlevo je nadvarle vyznačeno šipkou.
Kromě nadvarlete se uvnitř šourku nachází ještě tzv. semenné provazce, které zajišťují spojení varlat (nadvarlat) s tělem. Semenný provazec je tvořen vazivovým pouzdrem, v němž se nachází varlová tepna, varlová žíla, chámovod (slouží k odvádění spermií z nadvarlete do dalších částí rozmnožovací soustavy) a nervová vlákna.
Ne každý hrbolek na varleti musí být nutně projevem rakoviny. Může se jednat třeba o drobnou uzlinku nebo nezhoubný nádor. V každém případě je důležité se obrátit na lékaře, jakmile si chlapec při samovyšetření nahmatá na varleti něco neobvyklého.
Zákeřnost nádorových onemocnění spočívá v tom, že nebolí. Pokud chlapec či muž pociťuje ve varlatech bolest, má to zpravidla jiné příčiny, než nádorové onemocnění. K nejčastějším příčinám bolesti varlat patří:
  • mechanické poškození, například v důsledku silného úderu
  • narušení přítoku krve do varlete v důsledku torze (překroucení či zaškrcení semenného provazce)
  • narušení odtoku krve z varlete v důsledku tzv. varikokély
  • zánětlivé onemocnění nadvarlete či přímo varlete
  • vystřelování bolesti do varlete z jiné části těla
V každém případě však nelze bolesti varlat podceňovat a při jejich výskytu je třeba se co nejdříve obrátit na lékaře.