Výběr z použité literatury


Čas proměn. Pár slov o dospívání. Procter & Gamble, Praha 2008


Bancroft, J.: Sexual development in childhood. The Kinsey Institute for Research in Sex, Gender and Reproduction, Inc., Indiana University Press, Indianapolis 2003

Daldry, J.: Nebuď takovej balvan! Albatros, Praha 2007

Doef van der, S.: Ik vind jou lief. Een informatief prentenboek. Uitgeverij Ploegsma bv, Amsterdam 2012

Giles, G. a kol.: Sexual factors and prostate cancer. In: British Journal of Urology, 92, s. 211-216. 2003

Harris, R.; Emberley, M.: It's NOT the Stork. A Book about Girls, Boys, Babies, Bodies, Families, and Friends. Candlewick Press, Somerville 2008

Harris, R.; Emberley, M.: It's so Amazing. A Book about Eggs, Sperm, Birth, Babies, and Families. Candlewick Press, Somerville 2014

Harris, R.H.; Emberley, M.: It's Perfectly Normal: Changing Bodies, Growing Up, Sex, and Sexual Health. Candlewick Press, Somerville 2009

Hořejší, J.: Poruchy menstruačního cyklu u dospívajících dívek a jejich léčba. In: Pediatrie pro praxi, 10/6, s. 370-372. 2009

Kosová, H.: Synechia vulvae infantum. In: Pediatrie pro praxi, 18/2, s. 91-93. 2017

Kinsey, A.C.: Sexual Behavior in the Human Male. Indiana University Press, Indianapolis 1998

Lichtenheldt, M.: Un-heil: Vorhaut, Phimose & Beschneidung Zeitgemäße Antworten für Jungen, Eltern und Multiplikatoren. Tredition Verlag, Hamburg 2012

Marshall, W.A.; Tanner, J.M.: Variations in the Pattern of Pubertal Changes in Boys. In: Archives of Disease in Childhood, 13/45, s. 13-23. 1970

Morfa, J. R. D.; Marassi Candia, C.; Lopezosa, P. M.; Botella, M. P.: Moje první knížka o sexu. Ottovo nakladatelství, Praha 2009

Øster, J.: Further Fate of the Foreskin. In: Archives of Disease in Childhood, 11/43, s. 200-202. BMJ Group, London 1968


Rusková, J.: Specifika výživy dospívajících. In: Pediatrie pro praxi, 12/4, s. 277-280. 2011


Smetáčková, I.; Braun, R.: Homofobie v žákovských kolektivech. Úřad vlády České republiky, Praha 2009


Tanner, J.M.: Foetus Into Man: Physical Growth from Conception to Maturity. Harvard University Press, Cambridge 1978


Taylor, J.R., Lockwood, A.P.; Taylor, A.J.: The Prepuce: Specialized Mucosa of the Penis and its Loss to Circumcision. In: British Journal of Urology, 77/2, s. 291-295. 1996


Tomova, A.; Deepinder, F.; Robeva, R.; Lalabonova, H.; Kumanov, P.; Agarwal, A.: Growth and Development of Male External Genitalia: A Cross-sectional Study of 6200 Males Aged 0 to 19 Years. In: Arch. Pediatr. Adolesc. Med., 164/12, s. 1152-1157. 2010


Tulloch, T.; Kaufman, M.: Adolescent sexuality. In: Pediatrics in Review, 34/1, s. 29-37. American Academy of Pediatrics, 2013


Verdouxová, Ch.; Cohen, J.; Kahn-Nathanová, J.; Tordjman, G.: Encyklopedie pohlavního života - Dospívající. Slovart, Bratislava 1995


Verdouxová, Ch.; Cohen, J.; Kahn-Nathanová, J.; Tordjman, G.: Encyklopedie pohlavního života - 10-13 let. Slovart, Bratislava 1994


Weiss, P.; Zvěřina J.: Sexuální chování v ČR. Srovnání výzkumů z let 1993, 1998, 2003 a 2008. Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha 2009


Zapletalová, J.: Opožděná puberta. In: Pediatrie pro praxi, 17/6, s. 304-308. 2006


Демченко, А.Н.; Черкасов, И.А.: Диспансеризация и реабилитация лиц с задержкой мужского пубертата: Метод. рекомендации. МЗ УССР, Харьков 1978